teamcoaching

Als teamcoach help ik leidinggevenden (en hun team) om zicht te krijgen op de complexe situaties die zich voordoen in de werkomgeving. Denk aan:

  • werken aan een professionele cultuur: leren grenzen aan te geven, taken af te bakenen en mensen aan te spreken;
  • werken aan teamvorming en vertrouwen, (echt) contact maken en aan verbinding en eigenaarschap in de organisatie;
  • helder krijgen wat er nodig is om samen met alle betrokkenen de nieuwe koers te volgen, zoals zicht krijgen op verborgen contracten, oorzaken van weerstand en sabotage;
  • mensen zien zoals ze werkelijk zijn, met hun talenten, kwaliteiten, kwetsbaarheden, ontwikkelmogelijkheden en persoonlijke historie en ze hun plek laten innemen;
  • leiderschapsvraagstukken, zoals je leiderschap nemen en de speciale vereisten ontwikkelen die nodig zijn om leiding te geven aan professionals of vrijwilligers.

‘Teamcoaching draagt direct bij aan professionaliteit en persoonlijke ontwikkeling.