Inspiratie: Inanna en Virginia Satir

De mythe van Inanna: onder- en bovenwereld

Het verhaal van de vruchtbaarheidsgodin Inanna raakt me, omdat ik daarin mijn eigen reis herken en die van mijn cliënten. Inanna daalt af naar de onderwereld, sterft en keert weer terug. Deze transformatiereis geeft Inanna inzicht in de cyclus Leven-Dood-Leven. Bij zelfreflectie maak je dezelfde reis: door af te dalen in jezelf kun je delen van jezelf of onvruchtbare situaties leren loslaten. Daarna is er ruimte om terug te keren en opnieuw tot bloei te komen.

Ik ben nabij

“Ik geloof dat ik geen mooier geschenk kan ontvangen dan door de ander te worden gezien, te worden gehoord, te worden begrepen en aangeraakt. Het grootste geschenk dat ik kan geven, is de ander te zien, te horen, te begrijpen, aan te raken. Wanneer dat gebeurt, voel ik dat er contact is gelegd.” (Virginia Satir, psycholoog)