de zieke

Als je persoonlijk geconfronteerd wordt door een levensbedreigende of chronische ziekte staat je leven op zijn kop. Alles komt in een ander daglicht te staan. Je wordt geconfronteerd met grote vraagstukken rond leven, verlies en dood.

  • Hoe ga ik om met alle veranderingen in mijn lichaam en mijn veranderende zelfbeeld?
  • Hoe kan ik omgaan met gevoelens van verdriet, pijn, boosheid en angst?
  • Hoe ga ik om met de impact van mijn ziekte op mijn omgeving: partner, kinderen, familie en vrienden?
  • Hoe zorg ik dat mijn leven uit meer dingen bestaat dan mijn ziekte?
  • Hoe ga ik om met wat door mijn ziek-zijn verloren is gegaan: mijn werk, sport, schoonheid, energiepeil en mobiliteit?
  • Hoe ga ik om met afscheid en sterven?
  • Hoe krijg ik weer vertrouwen en zin in het leven nu ik genezen ben verklaard?

Je bent niet de ziekte. Je ziekte maakt misschien wel een ander mens van je en roept vele vragen op. Graag wil ik je begeleiden in die nieuwe ontdekkingstocht en je helpen om nieuwe kansen en mogelijkheden te zien en te benutten. Alles mag er zijn.

‘als je net hebt gehoord dat je (ernstig) ziek bent….’
‘als je net klaar bent met de behandeling maar alle vertrouwen en houvast verdwenen lijkt’